Wydawca

Wydawca

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Geografii 
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej 

we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu