Wydawca

Wydawca

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu