Międzynarodowa Rada Redakcyjna

dr Monika Borowiec-Gabryś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
dr Roy Canning, University of Stirling, Zjednoczone Królestwo
prof. USz dr hab. Paweł Czapliński, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Badań Miast i Regionów, Polska
dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
dr Wiesława Gierańczyk, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Polska
prof. dr hab. Bronisław Górz, Profesor emeritus, Polska
prof. Anatol Jacobson, Irkutsk State Transport University, Rosja
dr Wioletta Kilar, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
prof. UP dr hab. Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska
prof. dr Matthias Pilz, University of Cologne, Niemcy
prof. UP dr hab.Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
prof. dr Tatjana Resnik-Planinc, University of Ljubljana, Słowenia, Słowenia
prof. dr Ryszard E. Rózga Luter, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, Meksyk
Ph.D. Natalia Syssoeva, Irkutsk Scientific Center of RAS, Rosja
prof. dr Zdeněk Szczyrba, Katedra Geografie, Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy
dr Anna Irena Szymańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Polska
prof. UAM dr hab. Anna Tobolska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań, Polska
prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska
dr Krzysztof Wiedermann, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Geografii Miast i Obszarów Wiejskich, Polska
prof. dr Yolanda Carbajal Suárez, Universidad Autónoma del Estado de México, Faculty of Economics, Meksyk
dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska