Rada Redakcyjna (Naukowa)

dr Monika Borowiec, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska

 

dr Roy Canning, University of Stirling, Zjednoczone Królestwo

 

prof. USz dr hab. Paweł Czapliński, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Badań Miast i Regionów, Polska

 

dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska

 

dr Wiesława Gierańczyk, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Polska

 

prof. dr hab. Bronisław Górz, Profesor emeritus, Polska

 

prof. Anatol Jacobson, Irkutsk State Transport University, Rosja

 

dr Wioletta Kilar, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska

 

dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska

 

prof. dr Matthias Pilz, University of Cologne, Niemcy

 

Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska

 

prof. dr Tatjana Resnik-Planinc, University of Ljubljana, Słowenia, Słowenia

 

prof. dr Ryszard E. Rózga Luter, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, Meksyk

 

Ph.D. Natalia Syssoeva, Irkutsk Scientific Center of RAS, Rosja

 

prof. dr Zdeněk Szczyrba, Katedra Geografie, Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy

 

dr Anna Irena Szymańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska

 

dr hab. Anna Tobolska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Gospodarki Przestrzennej, Polska

 

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska

 

dr Krzysztof Wiedermann, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Polska

 

prof. dr Yolanda Carbajal Suárez, Universidad Autónoma del Estado de México, Faculty of Economics, Meksyk

 

dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska

 

prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska