Lista Recenzentów 2015-2016

dr Katarzyna Bartusik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania, Polska

 

dr Bernard Binczycki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania

 

dr Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

prof. PG dr hab. Nelly Daszkiewicz, Politechnika Gdańska, Polska

 

dr Liudmila Fakeyeva, Państwowy Uniwersytet w Mińsku, Białoruś

 

prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

 

prof. dr hab. Bronisław Górz, Profesor emeritus, Polska

 

dr Andrea Gubik, Uniwersytet w Miszkolcu, Węgry, Węgry

 

dr Wojciech Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Polska

 

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Polska

 

dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska

 

dr Karolina Kotulewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Nauk Politycznych, Polska

 

doc. dr Nazar Kudła, Lwowski Państwowy Instytut Ekonomii i Turystyki, Ukraina

 

dr Marta Najda-Janoszka, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Zarządzania w Turystyce, Polska

 

prof. dr Tatjana Resnik-Planinc, University of Ljubljana, Słowenia, Słowenia

 

dr Jacek Strojny, Politechnika Rzeszowska, Polska

 

dr Maria Urbaniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska

 

dr Paweł Marek Woroniecki, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Polityki Gospodarczej, Polska

 

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska

 

dr Agnieszka Żur, Uniwersystet Ekonomiczny w Krakowie