Lista Recenzentów 2013-2014

Prof. UP dr hab. Peter Čuka, College of Business and Hotel Management, Czechy

 

prof. PG dr hab. Nelly Daszkiewicz, Politechnika Gdańska, Polska

 

prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Polska

 

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Polska

 

dr Marta Najda-Janoszka, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Zarządzania w Turystyce, Polska

 

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Polska

 

prof. IGiPZ dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska

 

prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska

 

dr Paweł Marek Woroniecki, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Polityki Gospodarczej, Polska

 

dr Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie