Lista Recenzentów do 2012

prof. dr hab. Antoni Fajferek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

 

prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Polska

 

prof. IGiPZ dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska

 

dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Polska