Przedsiebiorczość w warunkach globalizacji

Entrepreneurship in the Conditions of Globalization

Przedsiębiorczość - Edukacja, 7

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej,

Instytutu Geografii/

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Wydawnictwo Nowa Era


Warszawa – Kraków 2011


Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Opublikowane: 2011-01-01

Artykuły