Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne

Przedsiębiorczość - Edukacja, 1

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej,

Instytutu Geografii,

Akademii Pedagogicznej w Krakowie,

Wydawnictwo „MiWa”


Kraków 2005


Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Opublikowane: 2005-01-01

Artykuły