Czasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład (obecnie Katedrę) Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy współpracy z innymi instytucjami.

W kolejnych numerach czasopisma Przedsiębiorczość-Edukacja ukazują się artykuły, które są między innymi efektem prezentacji wyników prac badawczych i wymiany poglądów podczas - odbywających się od 2004 r. w Krakowie - konferencji naukowych poświęconych problematyce przedsiębiorczości i organizowanych od 2008 r. zjazdów nauczycieli przedsiębiorczości.