Czasopismo wydawane jest od 2005 roku przez Zakład  (obecnie Katedrę) Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy współpracy z innymi instytucjami. Ukazuje się dwa razy w roku.