DorockiS. „Stacja Narciarska «Wierchomla» – Lokalny ośrodek Aktywizacji Gospodarczej,”. Przedsiębiorczość - Edukacja, T. 3, styczeń 2007, s. 81-87, doi:10.24917/612.