WoronieckiP. M. „Główne obowiązki przedsiębiorcy Na Gruncie Ustawy Z Dnia 16 września 2011 R. O Timeshare”. Przedsiębiorczość - Edukacja, T. 15, nr 2, grudzień 2019, s. 214–226, doi:10.24917/20833296.152.15.