PietrzakM., i SobochaE. „Kompetencje społeczne a możliwości Aktywizacji Zawodowej osób Z niepełnosprawnością Intelektualną Na Otwartym Rynku Pracy”. Przedsiębiorczość - Edukacja, T. 15, nr 2, grudzień 2019, s. 95–105, doi:10.24917/20833296.152.7.