Janczewska, D. „Wzrost innowacyjnoœści przedsiębiorstwa Jako Przejaw przedsiębiorczośœci W Gospodarce Opartej Na Wiedzy – Na przykładzie branży Cukierniczej W Polsce”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 4, styczeń 2008, s. 137-45, doi:10.24917/20833296.4.13.