Grzyb, U. „Centra Transferu Technologii Jako Czynnik Rozwoju Gospodarki Opartej Na Wiedzy”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 4, styczeń 2008, s. 70-74, doi:10.24917/20833296.4.5.