Ożdżyński, Z. „Technologia Informacyjna I przedsiębiorczość W Szkoleniu kandydatów Na kierowców”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 5, styczeń 2009, s. 381-90, doi:10.24917/20833296.5.33.