Pradela, A. „Koncepcja Klastra Edukacyjnego Dla kształtowania I Rozwoju przedsiębiorczości Akademickiej”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 6, styczeń 2010, s. 499-05, doi:10.24917/20833296.6.39.