Kraska, E., i J. Kot. „Wybrane Aspekty innowacyjności przedsiębiorstw Zlokalizowanych W Klastrach województwa świętokrzyskiego”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 11, wrzesień 2015, s. 261-73, doi:10.24917/20833296.11.19.