-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. „Przedsiębiorczość W Rozwoju układów Przestrzennych”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 11, wrzesień 2015, s. 7, doi:10.24917/20833296.11.1.