-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. „Part I. Kształtowanie przedsiębiorczości W Warunkach Integracji Europejskiej”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 6, luty 2013, https://p-e.up.krakow.pl/article/view/272.