ZiołoZ., i RachwałT. „Introduction”. Przedsiębiorczość - Edukacja, T. 6, styczeń 2010, https://p-e.up.krakow.pl/article/view/271.