--------------. „PART III. Źródła Finansowe działalności przedsiębiorstw”. Przedsiębiorczość - Edukacja, T. 7, luty 2013, doi:10.24917/189.