JanczewskaD. „Znaczenie zarządzania Marketingowo-Logistycznego W kształtowaniu Postaw przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw MŚP – ujęcie Regionalne”. Przedsiębiorczość - Edukacja, T. 10, grudzień 2014, s. 85-93, doi:10.24917/1743.