Janczewska, D. „Uwarunkowania Rozwoju przedsiębiorstwa uczącego Się Na przykładzie Sektora MŚP”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 8, styczeń 2012, s. 348-59, doi:10.24917/20833296.8.25.