Żukowski, P. „Podstawy Budowy Modelu Dynamiki Systemu zarządzania Oraz Jego Symulacja W Organizacji Gospodarczej (na Podstawie Metodologii Dynamiki systemów J.W. Forrestera)”. Przedsiębiorczość - Edukacja, t. 8, styczeń 2012, s. 331-47, doi:10.24917/20833296.8.24.