[1]
D. Janczewska, „Wzrost innowacyjnoœści przedsiębiorstwa jako przejaw przedsiębiorczośœci w gospodarce opartej na wiedzy – na przykładzie branży cukierniczej w Polsce”, PE, t. 4, s. 137–145, sty. 2008.