[1]
U. Grzyb, „Centra transferu technologii jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”, PE, t. 4, s. 70–74, sty. 2008.