[1]
.-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. -, „Wpływ przedsiębiorczości na rozwój podmiotów gospodarczych”, PE, t. 13, grudz. 2017.