[1]
. P-E, „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości”, PE, t. 13, grudz. 2017.