[1]
StrojnyJ., „Wielowymiarowa analiza porównawcza województw: podkarpackiego i małopolskiego”, P-E, t. 12, s. 68-84, wrz. 2016.