[1]
.-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. -, „Part I. Kształtowanie przedsiębiorczości w warunkach integracji europejskiej”, PE, t. 6, luty 2013.