[1]
JanczewskaD., „Znaczenie zarządzania marketingowo-logistycznego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw MŚP – ujęcie regionalne”, PE, t. 10, s. 85-93, grudz. 2014.