[1]
JanczewskaD., „Zachowania organizacyjne mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu”, PE, t. 9, s. 112-122, grudz. 2013.