[1]
I. Świłło, „«Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych technik i narzędzi». Prezentacja projektu”, PE, t. 8, s. 71–77, sty. 2012.