Walaszczyk, L. i Karaś, A. . (2022) „Kształtowanie relacji z klientem na przykładzie przedsiębiorstwa monopolistycznego Totalizator Sportowy”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2), s. 132–146. doi: 10.24917/20833296.182.8.