Bednarz, N. (2007) „Czy uczenie się przez całe życie jest postawą przedsiębiorczą”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, s. 151–155. doi: 10.24917/20833296.3.18.