Ożdżyński, Z. (2008) „Etyka i edukacja a bezpieczeństwo ruchu drogowego”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, s. 310–318. doi: 10.24917/20833296.4.31.