Janczewska, D. (2008) „Wzrost innowacyjnoœści przedsiębiorstwa jako przejaw przedsiębiorczośœci w gospodarce opartej na wiedzy – na przykładzie branży cukierniczej w Polsce”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, s. 137–145. doi: 10.24917/20833296.4.13.