Grzyb, U. (2008) „Centra transferu technologii jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, s. 70–74. doi: 10.24917/20833296.4.5.