-------------- (2013) „PART II. Przedsiębiorczość w funkcjonowaniu firm”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 50. doi: 10.24917/435.