Andrzejczyk, A. (2016) „Metody badań edukacji przedsiębiorczej”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, s. 352–363. doi: 10.24917/20833296.12.26.