StrojnyJ. (2016) „Wielowymiarowa analiza porównawcza województw: podkarpackiego i małopolskiego”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 120, s. 68-84. doi: 10.24917/3137.