-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. (2015) „Przedsiębiorczość w rozwoju układów przestrzennych”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, s. 7. doi: 10.24917/20833296.11.1.