-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. (2013) „Part I. Kształtowanie przedsiębiorczości w warunkach integracji europejskiej”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 6. Dostępne na: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/272 (Udostępniono: 3 grudzień 2021).