-------------- (2013) „PART III. Źródła finansowe działalności przedsiębiorstw”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 70. doi: 10.24917/189.