JanczewskaD. (2014) „Znaczenie zarządzania marketingowo-logistycznego w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw MŚP – ujęcie regionalne”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 100, s. 85-93. doi: 10.24917/1743.