-, .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. (2013) „PART III. Rola edukacji w zakresie przedsiębiorczości w okresie kryzysu gospodarczego”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 9. Dostępne na: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/1329 (Udostępniono: 30 wrzesień 2023).