Janczewska, D. (2012) „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa uczącego się na przykładzie sektora MŚP”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, s. 348–359. doi: 10.24917/20833296.8.25.