Świłło, I. (2012) „«Jestem przedsiębiorczy – kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych technik i narzędzi». Prezentacja projektu”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, s. 71–77. doi: 10.24917/20833296.8.7.