ZiołoZ. (2012) „Miejsce przedsiębiorczości w edukacji”, Przedsiębiorczość - Edukacja, 80, s. 10-23. doi: 10.24917/105.