Janczewska, Danuta. 2008. „Wzrost innowacyjnoœści przedsiębiorstwa Jako Przejaw przedsiębiorczośœci W Gospodarce Opartej Na Wiedzy – Na przykładzie branży Cukierniczej W Polsce”. Przedsiębiorczość - Edukacja 4 (styczeń):137-45. https://doi.org/10.24917/20833296.4.13.